น้ำมันรำข้าว PG&P

น้ำมันรำข้าว PG&P
น้ำมันรำข้าว จมูกข้าว oryzanol

โบทานีก้า PG&P

โบทานีก้า PG&P
โบทานีก้า สูตรข้าวเหนืยวก่ำงอก

เอช พลัส H Plus PG&P

เอช พลัส H Plus PG&P
เอช พลัส กรดอะมิโนธรรมชาติ

ไฟรโตโปร Phyto-Pro

ไฟรโตโปร Phyto-Pro
ไฟรโตโปร คืนความแข็งแรงและความมั่นใจให้กับคุณสุภาพบุรุษ

สีย้อมผมยุโรป 126 รายการ เสี่ยงเกิดเนื้อร้าย | PG&P THAI

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

อย.เล็งออกประกาศห้ามใช้สีย้อมผม 126 รายการ ภายในปีนี้ หลังยุโรปพบเสี่ยงเกิดเนื้อร้ายในกระเพาะปัสสวะ หวังสกัดผู้ผลิตในประเทศ นำเข้า และส่งออก
นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กล่าว ว่า การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพถือเป็นเรื่อง สำคัญ โดย อย.ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางได้คุณภาพเพื่อ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างรอบด้าน ทั้งการพัฒนากฎหมาย ยกระดับสถานประกอบการ
ทั้งนี้ การประกาศห้ามใช้สีย้อมผมในผลิตภัณฑ์ย้อมผม ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังเช่นสหภาพยุโรปได้ออกประกาศห้ามใช้สีย้อมผมเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง หลายรายการ เนื่องจากมีงานวิจัยพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดเนื้อร้ายในกระเพาะปัสสาวะ คณะกรรมการวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ SCCP จึงมีการทบทวนการใช้สารใหม่ทั้งหมด เพื่อป้องกันทั้งการนำเข้าและการขออนุญาตผลิตในอนาคต
“เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เตรียมออกประกาศห้ามใช้สีย้อมผมในผลิตภัณฑ์ย้อมผมเพิ่มเติมอีกจำนวน 126 รายการ โดยจัดทำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 7) เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอางและผ่านความเห็นชอบแล้ว โดยจะได้นำเสนอคณะกรรมการเครื่องสำอางเพื่อออกประกาศคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในปีนี้” นพ.ไพศาล กล่าว
นพ.ไพศาล กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการที่ อย.ดำเนินการนี้ ถือว่าสอดคล้องกับการปรับกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องสำอาง และการจัดทำบทบัญญัติเครื่องสำอางอาเซียน ซึ่งกำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องควบคุมกำกับดูแลให้ผลิตภัณฑ์เครื่อง สำอางที่วางจำหน่ายในท้องตลาดต้องเป็นไปตามข้อตกลง ทั้งในเรื่องรายการสารที่ใช้เป็นส่วนผสม ฉลากผลิตภัณฑ์ การจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ และการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเมื่อวางจำหน่ายในประเทศ ส่งออก และการนำเข้าจากต่างประเทศด้วย


ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์


PG&P
น้ำมันรำข้าว  สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

โรคยอดฮิตบนดอยสูง | PG&P THAI

โรคที่มักพบมากในผู้ป่วยที่อาศัย อยู่บนดอยสูง ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคสุกใส อุจจาระร่วงในเด็ก และโรคผิวหนังที่เกิดจากสภาพอากาศแห้ง เพื่อรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง จึงได้มีการแนะนำให้รับประทานอาหารประเภทแป้งและไขมัน ซึ่งจะช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายได้
นายแพทย์สมดี รัตนาวิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยถึงการออกตรวจสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่อยู่บนดอยสูง ว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จำนวนประมาณ 30 คน ออกหน่วยแพทย์พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 อำเภอแม่ฟ้าหลวงตำบลเทิดไทย และ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองบัวพิทยา ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ห่างไกลบนดอยสูงที่ยากแก่การเข้าถึงของการ บริการทางด้านสาธารณสุข
โดยทีมแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้บริการด้านการรักษาแก่ ผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ อาทิ ตรวจรักษาด้านอายุรกรรม โรคทางกระดูกและข้อ และทันตกรรม เป็นต้น รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการดูแลรักษาสุขภาพ การรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ และการวางแผนครอบครัว ซึ่งมีนักเรียนและประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาประมาณ 417 คน
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ กล่าวต่อไป ว่าโรคที่มักพบมากในผู้ป่วยที่อาศัยอยู่บนดอยสูง ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคสุกใส อุจจาระร่วงในเด็ก และโรคผิวหนังที่เกิดจากสภาพอากาศแห้ง เพื่อรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง จึงได้มีการแนะนำให้รับประทานอาหารประเภทแป้งและไขมัน เช่น ข้าว ก๋วยเตี๋ยว เนื้อสัตว์ติดมัน ซึ่งจะช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายได้ และที่สำคัญควรดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เพียงพอ อย่างน้อยดื่มให้ได้วันละ 6-8 แก้ว โดยทางศูนย์ฯ คาดว่า จากการออกตรวจและแนะนำให้ประชาชนบนดอยในครั้งนี้จะทำให้ สุขภาพและการดูแลรักษาเพื่อช่วยเหลือตัวเองดีขึ้น


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

PG&P
น้ำมันรำข้าว  สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

ระวังเตือนดื่ม "น้ำเย็น" อุณหภูมิร่างกายเพี้ยน | PG&P THAI

แพทย์แผนไทยแนะหน้าร้อนควรดื่มน้ำ มากๆ แต่ไม่ควรดื่มรวดเดียวหมด ควรดื่มแบบค่อยๆจิบทีละเล็กน้อย และไม่ควรดื่มน้ำเย็นมากจนเกินไป เพราะจะทำให้อุณหภูมิร่างกายผิดปกติ อาจทำให้ป่วยได้เพราะการปรับตัวไม่ทันของร่างกาย
ภญ.วรีวรรณ รัตรสาร แพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย กล่าวว่า ในช่วงฤดูร้อน ร่างกายจะสูญเสียเหงื่อมากกว่าปกติ สิ่งสำคัญควรดื่มน้ำมากๆ ประมาณวันละ 1.5-2 ลิตร แต่ไม่ควรดื่มแบบรวดเดียว ควรดื่มแบบค่อยๆ จิบไปเรื่อยๆ ที่สำคัญไม่ควรดื่มน้ำเย็นดับกระหาย แต่ควรดื่มน้ำที่อยู่ในอุณหภูมิห้อง เพราะมนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่น หากดื่มน้ำเย็นเข้าไป ร่างกายจะปรับอุณหภูมิความร้อนขึ้นมา ยิ่งดื่มน้ำเย็นมาก ร่างกายก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นจนอาจมีอาการร้อนใน อย่างไรก็ตาม มีสมุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ร่างกายได้ โดยใช้น้ำต้มฝางหรือจันทน์แดง ซึ่งมีสรรพคุณบำรุงเลือด ระบายไข้ แก้ร้อนใน แต่หากไม่ชอบกลิ่นก็สามารถต้มน้ำใบเตยแทนได้ และให้ดื่มแบบไม่ต้องแช่เย็น เพราะจะยิ่งทำให้อุณหภูมิในร่างกายร้อนขึ้น
"ผู้หญิงไม่ควรดื่มน้ำเย็น เพราะจะทำให้รอบเดือนมักเป็นลิ่ม รอบเดือนหายบ่อย เกิดฝ้าง่าย ปวดหัวง่าย ถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นมีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส แต่ไม่เหมือนชาวต่างประเทศที่อยู่ในพื้นที่เย็นจัด กลุ่มนั้นกินน้ำเย็นไปก็ไม่เย็นไปกว่าอุณหภูมิภายนอก ที่พวกเราป่วยก็เพราะดื่มน้ำเย็นกันมาก แต่ไม่รู้" แพทย์แผนไทยกล่าวไว้
และว่า การรับประทานอาหารคลายร้อน ประเภทผักและผลไม้ควรกินตามฤดูกาล เพราะจะมีลักษณะชุ่มน้ำและมีฤทธิ์เย็น แต่หากจะกินในช่วงเวลาบ่ายหรือเย็นควรเลือกที่มีฤทธิ์ขับลมปนอยู่ด้วยเพื่อ แก้อาการท้องอืด เช่น น้ำตะไคร้ ใบแมงลัก โหระพา ขมิ้น และว่านหางจระเข้ เป็นต้น ส่วนไอศกรีมที่มักชอบกินในหน้าร้อน หากจะกินในมื้อเย็นควรกินน้ำอุ่นตาม เพื่อให้ร่างกายไม่สร้างความร้อนขึ้นมาจนเป็นร้อนใน และไม่ควรกินหลังมื้ออาหาร เพราะกระเพาะต้องการความร้อนในการย่อย ส่วนผลไม้ที่ช่วยย่อยหลังอาหารได้ดีคือ มะละกอ หรือสับปะรด


ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


PG&P
น้ำมันรำข้าว  สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

บทความที่ได้รับความนิยม

Backlinks