น้ำมันรำข้าว PG&P

น้ำมันรำข้าว PG&P
น้ำมันรำข้าว จมูกข้าว oryzanol

โบทานีก้า PG&P

โบทานีก้า PG&P
โบทานีก้า สูตรข้าวเหนืยวก่ำงอก

เอช พลัส H Plus PG&P

เอช พลัส H Plus PG&P
เอช พลัส กรดอะมิโนธรรมชาติ

ไฟรโตโปร Phyto-Pro

ไฟรโตโปร Phyto-Pro
ไฟรโตโปร คืนความแข็งแรงและความมั่นใจให้กับคุณสุภาพบุรุษ

สธ.ชู 'ฮูล่าฮูป' กระตุ้นคนไทยออกกำลังกาย | PG&P

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555

สธ.เผยคนไทยออกกำลังกายน้อยปี 54 ลดลงจากปี 50 ที่มีเกือบ 30% ชี้ให้เห็นว่าประชาชนไทยส่วนใหญ่คือ 42 ล้านคน กำลังใช้ชีวิตบนความเสี่ยงทั้งโรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมชู 'ฮูล่าฮูป' กระตุ้นคนไทยออกกำลังกาย

สธ.ชู 'ฮูล่าฮูป' กระตุ้นคนไทยออกกำลังกาย

น.พ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผลการสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชน อายุ 11 ปีขึ้นไปทั่วประเทศที่มี 57.7 ล้านคน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดในปี 2554 พบว่า มีผู้ออกกำลังกายเพียง 26% หรือ 15 ล้านกว่าคน ลดลงจากปี 2550 ที่มีเกือบ 30% ชี้ให้เห็นว่าประชาชนไทยส่วนใหญ่คือ 42 ล้านคน กำลังใช้ชีวิตบนความเสี่ยงทั้งโรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพราะไม่ออกกำลังกาย ขณะเดียวกันจากรายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2553 พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคเรื้อรังปีละกว่า 1 แสนคน คิดเป็น 1 ใน 3 ของการเสียชีวิตทุกสาเหตุ โดยผู้เสียชีวิต 40% มีอายุน้อยกว่า 60 ปี การรักษาพยาบาลประมาณปีละ 300,000 ล้านบาท โดยมีรายงานว่ากลุ่มคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงแล้วกว่า 17 ล้านคน

น.พ.สุรวิทย์ กล่าวต่อว่า การจัดการแข่งขันเต้น ฮูล่าฮูปเป็นการสร้างกระแสปลูกฝังพฤติกรรมการออกกำลังกาย ลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยจากโรคดังกล่าว ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย พ.ศ.2555-2559 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง

ด้าน น.พ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการแข่งขันเต้นฮูล่าฮูปรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ มี 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภททีมลีลา ความสวยงามและความพร้อมเพรียง รวมทั้งหมด 67 ทีม ทีมละ 30 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มชนะเลิศระดับภาค 20 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน กำแพงเพชร สุรินทร์ มหาสารคาม นครพนม ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ลพบุรี ตราด ชลบุรี จันทบุรี สิงห์บุรี พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี ระนอง และตรัง ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-5 ได้รับเงินรางวัลรวม 110,000 บาท กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มทีมเข้าแข่งขันจาก 47 จังหวัดที่ไม่ติดอันดับระดับภาค จำนวน 47 ทีม ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-5 ได้รับเงินรางวัลรวม 80,000 บาท ประเภทที่ 2 ได้แก่ ฮูล่าฮูปมาราธอน นานกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไป มีตัวแทนจังหวัดร่วมแข่งขันจังหวัดละ 1 คน เต้นได้นานที่สุด รวมเงินรางวัลกว่า 5 หมื่นบาทที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

มะเร็งเต้านม ระยะลุกลาม

ทางเลือกของการรักษาขึ้นอยู่กับ ชนิดของมะเร็งต้นเหตุ ขนาดของก้อนมะเร็งบริเวณที่มะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น อายุ และสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย และการรักษาที่ผู้ป่วยเคยได้รับมาก่อน การรักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายจึงเป็นการรักษาในลักษณะควบคุมและ บรรเทาอาการ ซึ่งผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่ได้โดยเฉลี่ยประมาณ 24-30 เดือน

มะเร็งเต้านม ระยะลุกลาม

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.พญ.ธิติยา สิริสิงห เดชเทวพร หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ให้ ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมชนิดตัวรับฮอร์โมนบวกและตัวรับ HER2 เป็นลบ ว่า เซลล์มะเร็งที่มีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวก หมายถึงเซลล์มะเร็งที่แสดงตัวรับต่อฮอร์โมนเพศบางชนิด เช่น เอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน โดยการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของฮอร์โมน การแสดงตัวรับต่อฮอร์โมนเอสโตรเจน (ER) และ/หรือตัวรับโปรเจสเตอโรน (PgR) เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยพยากรณ์และทำนายโรคที่สำคัญที่สุดสำหรับการรักษา มะเร็งเต้านม โดยพบได้ประมาณร้อยละ 70 ของโรค นอกจากตัวรับฮอร์โมนแล้ว เซลล์มะเร็งเต้านมยังอาจมีโปรตีนชื่อ HER2 เป็นบวกหรือลบก็ได้ มะเร็งที่มีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวก และ HER2 เป็นลบบางครั้งอาจมีความรุนแรงของโรคได้เมื่อแพร่กระจาย

ปัจจุบันพบมะเร็งเต้านมระยะลุกลามที่มีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวก (ER+) และตัวรับ HER2 เป็นลบ (HER2-) ในผู้ป่วยใหม่ประมาณ 220,000 รายทั่วโลกในแต่ละปี ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมชนิด ER+ ที่อยู่ในระยะแพร่กระจายประมาณร้อยละ 50 ไม่ตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้นด้วยยาในกลุ่มต้านหรือยับยั้งฮอร์โมน นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้นดังกล่าวเกือบทั้งหมดจะเกิดภาวะ ดื้อยาในกลุ่มต้านหรือยับยั้งฮอร์โมนได้ในที่สุด

ขณะนี้ยังไม่มีการรักษาวิธีใดวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับโรคในระยะ นี้ การรักษาโรคอาจต้องผสมผสานวิธีการรักษาหลายวิธีรวมกัน ได้แก่ การรักษาด้วยยา ซึ่งมีผลทั่วร่างกายที่เรียกว่า systemic therapy เช่น ยาเคมีบำบัด ยาต้านหรือยับยั้งฮอร์โมน หรือยาในกลุ่มที่เรียกว่า targeted therapy ซึ่งมุ่งยับยั้งกระบวนการที่จำเพาะกับมะเร็งแต่ละชนิด หรือการรักษาเฉพาะที่ต่อก้อนมะเร็ง เช่น การผ่าตัดหรือรังสีรักษา

ทางเลือกของการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของ มะเร็งต้นเหตุ ขนาดของก้อนมะเร็งบริเวณที่มะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น อายุ และสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย และการรักษาที่ผู้ป่วยเคยได้รับมาก่อน การรักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายจึงเป็นการรักษาในลักษณะควบคุมและ บรรเทาอาการ ซึ่งผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่ได้โดยเฉลี่ยประมาณ 24-30 เดือนที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

ใช้ Social Mediaไม่ให้ถูกหลอก | PG&P

การติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านโซเชีย ลมีเดียถือเป็นเรื่องปรกติไปแล้วในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัด และสร้างความเพลิดเพลินสนุกสนาน
โดยเฉพาะวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการเพื่อน ต้องการการยอมรับจากคนรอบข้าง เมื่อมีคนมากดไลค์หรือคอมเมนต์หัวใจก็จะพองโต บางคนใช้เป็นช่องทางในการหาเพื่อนใหม่ เพื่อนต่างเพศ ต่างโรงเรียน หากใช้เป็นก็จะเกิดผลดี แต่หากใช้ไปในทางที่ผิดอาจทำให้เกิดความ เสียหายทั้งร่างกายและจิตใจ ยิ่งในปัจจุบันมักมีพวกมิจฉาชีพหรือคนไม่ดีแอบแฝงเข้ามาฉกฉวยโอ กาส ล่อลวง หรือกระทำไม่ดีต่อเด็กที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์และยังอ่อนต่อโลกได้
การใช้โซเชียลมีเดียในปัจจุบันเป็นเหมือนดาบสองคม คือมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้น พ่อแม่จึงต้องทำความเข้าใจและทำหน้าที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงให้กับลูก โดยสามารถสื่อสารพูดคุยกับลูก เด็กจะได้รู้สึกว่ามีโอกาสใช้สื่อ ไม่ได้ถูกห้าม ในขณะเดียวกันก็ต้อง หาทางแนะนำ สอนให้เด็กรู้จักวางแผนว่าจะใช้อย่าง ไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือรบกวนกิจกรรมอื่นๆของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการบ้านหรือทำงาน
พ่อแม่ควรเรียนรู้การใช้สื่อที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก เหมือนวิธีเลือกหนังสือให้ลูกอ่านตามวัยนั่นแหละค่ะ ถ้าบางกรณีเด็กเห็นอะไรที่ไม่เหมาะสมทั้งข้อความหรือรูปภาพแล้วมาถาม ก็ให้สอนและตอบคำถามเท่าที่เด็กวัยนั้นควรจะรู้ และตอบในเชิงวิชาการ มีรูปภาพประกอบชัดเจน หลักการก็เหมือนคู่มือคอยนำทางและให้ทางเลือกแก่เรา
ส่วนรายละเอียดและวิธีการในการกระทำยังคง มีความแตกต่างกันไปบ้างเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่พ่อแม่ต้องการ แต่เชื่อว่าด้วยความรักความเข้า ใจของพ่อแม่จะสามารถช่วยลูก และเป็นหลักให้ลูกได้เรียนรู้และพัฒนาไปในทางที่ดีได้ 4 แนวทางในการแนะนำลูก
1.วิธีสอนลูกในเรื่องนี้ที่ ดีที่สุด คือ แม่ควรเป็นตัวอย่าง ที่ดีในการใช้สื่อต่างๆ ซึ่งสา  มารถสอนได้ตั้งแต่เด็ก คือใช้เท่าที่จำเป็น เช่น การใช้โทร ศัพท์ ควรพูดธุระสั้นๆ ไม่ควรพูดคุยกับเพื่อนนานๆให้ลูกเห็น เพื่อแสดงให้ลูกรู้ว่าเรามีโทร ศัพท์เพื่อความสะดวกในการติดต่อกัน การพูดนานๆอาจทำให้คนที่มีธุระจำเป็นจริงๆติดต่อเข้ามาไม่ได้ สอนให้ลูกใช้โทรศัพท์ติดต่อในกรณีที่จำเป็น เช่น จะกลับบ้านผิดเวลา หรือเกิดอุบัติเหตุ
2.ต้องมีขอบเขตความพอเหมาะและกำหนดขอบเขตอย่างชัดเจน โดยการพูดคุยกับลูกให้เข้าใจและยอมรับในหลักการ เช่น ให้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คในช่วงเวลาใด เช่น 1 ทุ่ม 2 ทุ่ม เท่านั้น ถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆห้ามใช้นอกช่วงเวลานี้ และถ้ามีความจำเป็นต้องขออนุญาต หรือให้เล่นได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งรายละเอียดของขอบเขตการใช้อาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ ของขอบเขตการใช้อาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ ละครอบครัว บางกรณีคิดว่าถึงห้ามไปลูกก็ไม่เชื่อฟังหรอก หรือเราเป็นฝ่ายตามคุมเขาไปตลอดไม่ได้แน่ แล้วจะทำอย่าง ไรดี พ่อแม่ควรใช้วิธีโอนอ่อนผ่อนตามในความต้องการของลูกบ้าง แต่ให้อยู่ในกติกาที่ตกลงกัน จะได้สบายใจด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย
3.ในการทำให้ลูกยอมรับกฎหรือวินัยของบ้านจะต้องคำนึงถึงหลักการ คือ มีลักษณะสมเหตุสมผล ต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ ต้องบังคับได้ คือพ่อแม่ต้องทำจริง และความสม่ำ เสมอในกฎ อย่าพูดอย่างหนึ่งแล้วทำอย่างหนึ่ง อย่าทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วแต่อารมณ์ เพราะ การสร้างวินัยจำเป็นต้องทำด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ ต้องกล้าตั้งกฎเกณฑ์ให้ลูก อย่าปล่อยให้ลูกเติบโตไปในทางที่น่ากลัวหรือไร้ทิศทาง เพราะเป็นอันตรายต่อเด็กและสังคม
4.ในวัยรุ่นพ่อแม่มักไม่จำเป็นต้องเข้าไปยุ่งเรื่องการคบเพื่อน เพราะเขาสามารถเลือกเพื่อนได้เอง มีปัญหาอะไรก็แก้ไขเองได้ หรืออาจปรึกษาพ่อแม่บ้าง ดังนั้น ถ้าเราเลี้ยงลูกเหมาะสมแล้ว เด็กจะสามารถแยกแยะได้ว่าเพื่อนคนไหนนิสัยดีหรือไม่ดี แต่ พ่อแม่ควรมีหลักเกณฑ์และขอบเขตให้แก่เด็ก คือเพื่อนคนนั้นไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่น ไม่รบกวนเรื่องการเรียนซึ่งเป็นหน้าที่หลัก ไม่รบกวนหรือวุ่นวายกับคนอื่นมากเกินไป ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่มีความจำเป็น และสุด ท้ายต้องอยู่ในกรอบของวัฒน ธรรมที่ดีที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้วันสุข  โดย พญ.ภัทรวรรณ ขันธ์แก้ว

PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

ชวนหนุ่มๆ ลด ละ แคลอรีส่วนเกิน | PG&P

ด้วยเทรนด์รักสุขภาพทำให้หนุ่ม (หุ่นเจ้าเนื้อ) หลายคนเริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ไม่ว่าจะออกกำลังกาย เข้าฟิสเนส งดอาหารที่มีไขมันหรือแคลอรีสูง ดังนั้น จึงอยากเสนอวิธีลดแคลอรีส่วนเกินแบบอื่นๆ ให้หนุ่มที่อยากมีหุ่นดีได้ลองปฏิบัติกัน

ชวนหนุ่มๆ ลด ละ แคลอรีส่วนเกิน

ช่างเลือกอาหาร เมื่อหนุ่มๆ หันมาสนใจลดไขมันส่วนเกิน ก็ต้องคำนึงถึงอาหารที่จะกินเข้าไปด้วย ซึ่งหนึ่งในอาหารที่นิยมกินกันคือ สลัด ที่ดีต่อสุขภาพ ให้กากใย มีแคลอรีน้อยแต่รู้หรือไม่ว่ามีส่วนผสมอื่นๆ บางชนิดที่อยู่ในสลัดที่ให้แคลอรีสูง เช่น น้ำสลัดแบบครีมถั่ว ชีสแบบผง ดังนั้นเมื่อ กินสลัดครั้งต่อไป หนุ่มๆ อาจต้องเลี่ยง ส่วนเครื่องดื่ม ขนมหวานงดบ้างก็ได้ ผู้ชายบางคนชอบกินของหวานๆ ไม่ว่าจะอาหารคาว อาหารหวาน เครื่องดื่มก็ขอหวานไว้ก่อน ทั้งๆ ที่รู้ว่ารสหวาน น้ำเชื่อม น้ำตาลเป็นตัวที่ให้แคลอรีสูง ถ้าอยากเลี่ยงก็ควรลดหรืองดของหวานๆ

เลือกภาชนะที่ใส่ พฤติกรรมการกินอาหารของหนุ่มๆ ส่วนใหญ่ชอบกินอาหารในปริมาณมาก ถ้ายังไม่อิ่มก็ต้องขอเบิ้ล ขอแบบพิเศษ หรือจานยิ่งใหญ่ยิ่งดี รู้หรือไม่ว่าการกินอาหารในภาชนะที่ใหญ่ๆ จะทำให้หนุ่มๆ กินเยอะขึ้น รวมถึงการกินของจุบจิบอื่นๆ หรือขนมกรุบกรอบในซอง ที่จะต้องถุงใหญ่เท่านั้น มิฉะนั้น่จะไม่อิ่ม ดังนั้น ควรเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโดยการเลือกภาชนะที่ใส่ให้เล็กลง ถ้าเลี่ยงไม่ได้เพราะบางร้านใช้จานชามไซส์ใหญ่ในการใส่อาหาร หนุ่มๆ ก็ควรกินแต่พออิ่มท้องไม่ใช่อิ่มเกินพอดี

เพื่อนร่วมโต๊ะ การสังสรรค์หรือนัดกินข้าวกับเพื่อนจำนวนเยอะๆ นอกจากทำให้สนุกเพลิดเพลินแล้ว ยังทำให้หนุ่มๆ กินอาหารมากโดยไม่รู้ตัว เมื่ออาหารเริ่มพร่อง ก็สั่งใหม่ เมื่อเป็นเช่นนี้หลายรอบแคลอรีก็พุ่งปรี๊ดแน่ๆ ดังนั้น ปาร์ตี้ครั้งหน้าก็ชวนแต่เพื่อนสนิท เลือกสั่งอาหารเครื่องดื่มพอประมาณ หรือนัดเลี้ยงกันเดือนละ สองสามครั้งก็พอไม่ต้องบ่อยนัก

ไม่ควรอยู่นิ่งๆ กับที่ ช่วยเผาผลาญแคลอรีได้ หนุ่มๆ สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น การเดินไปเดินมา วิ่ง ขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ การพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่น หรือเดินช็อปปิ้งเป็นเพื่อนแฟนสาวและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ไม่ทำให้คุณต้องนั่งหรืออยู่กับที่นานๆ แค่นี้ก็ช่วยลดแคลอรีส่วนเกินได้แล้ว

PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

บทความที่ได้รับความนิยม

Backlinks