น้ำมันรำข้าว PG&P

น้ำมันรำข้าว PG&P
น้ำมันรำข้าว จมูกข้าว oryzanol

โบทานีก้า PG&P

โบทานีก้า PG&P
โบทานีก้า สูตรข้าวเหนืยวก่ำงอก

เอช พลัส H Plus PG&P

เอช พลัส H Plus PG&P
เอช พลัส กรดอะมิโนธรรมชาติ

ไฟรโตโปร Phyto-Pro

ไฟรโตโปร Phyto-Pro
ไฟรโตโปร คืนความแข็งแรงและความมั่นใจให้กับคุณสุภาพบุรุษ

คำถามยอดนิยม 'หัวใจเต้นผิดจังหวะ'

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คำถามยอดนิยม 'หัวใจเต้นผิดจังหวะ'
ในภาวะปกตินั้น เด็กจะมีอัตราการเต้นของหัวใจเท่ากับผู้ใหญ่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ในผู้ใหญ่ทั่วไปในภาวะปกติหัวใจจะเต้นอย่างสม่ำเสมอ ด้วยอัตราประมาณ 60-100 ครั้ง/นาที 
1.ภาวะปกติ หัวใจเต้นด้วยอัตราเท่าไหร่อย่างไร
ในภาวะปกตินั้น เด็กจะมีอัตราการเต้นของหัวใจเท่ากับผู้ใหญ่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ในผู้ใหญ่ทั่วไปในภาวะปกติหัวใจจะเต้นอย่างสม่ำเสมอ ด้วยอัตราประมาณ 60-100 ครั้ง/นาที ในภาวะตื่นเต้นตกใจ หรือขณะออกกำลังกายหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นในนักกีฬาหรอืคนที่ออกกำลังกายเป็น ประจำจะมีอัตราการเต้นของหัวใจที่ช้ากว่าคนปกติ
ส่วนหญิงมีครรภ์ จะมีอัตราการเต้าหัวใจที่เร็วขึ้นกว่าปกติ       
2.ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หมายถึง ภาวะอย่างไร
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หมายถึงภาวะหัวใจเต้นช้าหรือเร็วกว่าปกติ หรือเต้นไม่สม่ำเสมอ หรือภาวะหัวใตเต้นสะดดุด หรอทหยุดเต้นเป็นช่วงๆ
3.อาการและอันตรายที่อาจเกิดจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นมีความรุนแรงตั้งแต่น้แยจนมากขึ้นกับความบ่อย ของการเกิดและชนิดของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรวมถึงสาเหตุของภาวะหัวใจเต้า ผิดจังหวะ และโรคอื่นๆ ด้วย ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการก็ได้
อาการที่อาจพบได้จากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเต้าช้า เช่น วิงเวียนหน้ามืดหมดสติ อ่อนเพลีย เป็นต้น
อาการที่อาจพบได้จากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเต้นเร็ว เช่น ใจสั่น ใจสะดุด วิงเวียน เหนื่อย เป็นลมหมดสติ ในภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเต้นเร็ว จากหัวใจห้องว่างบางชนิด อาจจะทำให้เสียชีวิตกะทันหันได้หรือในบางรายอาจมีกาการจากภาวะแทรกซ้อนเช้น อัมพฤกา อัมพาค จากภาวะหัวใจห้องบนเต้นพลิ้ว เป็นต้น
4.สาเหตุของภสวะหัวใขเต้นผิดจังหวะมีสาเหตุจาดอะไรได้บ้าง
1.สาเหตุเกิดจากภาวะอื่นที่ไม่ใช่หัวใจ เช่น ยาหรือสารเคมี เกลือแร่ในเลือดผิดปกติ ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำหรือเป็นพิษภาวะฮอร์โมนต่อมหมวกไตบางชนิดผิดปกติที่ ปอด สมอง ตับ เป็นต้น
2.สาเหตุเกิดจาจกความผิดปกติจากหัวใจ เช่น เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใตอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมเมื่ออายุมาก เป็นต้น
5.การวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะทำอย่างไร
การวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ก็จะเริ่มจาการที่แพทย์ทำการซักประวัติต่างๆรวมถึงอาการหรืออาการแสดงที่อาจ เป็นผลจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น หน้ามืด วิงเวียน หรือลมหมดสติ อาการใจสั่น ใจเต้นสะดุดเป็นต้น จากนั้นแพทย์ก็จะทำการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย เช่น กราฟหัวใจ หรือ ECG การติดเครื่องบันทึกการเต้นหัวใจ 24-48 ขั่วโมง การตรวจเลือด (Blood tests) เอกซเรย์ปอด การตรวจอัลตราซาวนต์หัวใจ การเดินสายพานหรือ EST การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอกเลือดหัวใจ การฉีดสีหลิดเลือด เป็นต้น
6.การรักษาภาวัหัวใจเต้นผิดจังหวะ
1.หาสาเหตุของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอละทำการรักษาหรือแก้ไขสาเหตุ
2.ทำการรักษาเพื่อลดการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ลดอาการหรือป้องกันภาวะแทรกว้อน
6.1 การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเต้นช้า
1.การรักษาและแก้ไขสาเหตุและติดตามอาการ เช่น การหยุดยาหรือสารเคมี หรือการรักษาภาวะหรือความผิดปกติที่เป็นสาเหตุ
2.การรักษษด้วยยา เพื่อลดภาวะหรืออาการรวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
3.การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ หรือ Pacemaker ใช้ในกรณีที่มีอาการมากหรือรุนแรง
6.2 การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเต้นเร็ว
1. การรักษาและแก้ไขปัญหาสาเหตุและติดตามอาการ เช่น การหยุดยาหรือสารเคมี หรือการรักษาความผิดปกติที่เป็นสาเหตุ
2.การักษาด้วยยา เพื่อลดภาวะหรืออาการรวมถึงภาวะแทรกซ้อน
3.การจี้ไฟฟ้าหัวใจ เป็นการรักษาที่อาจทำให้หายขาดได้ โดยจะเลือกทำในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะบ่อย มีการมากหรือรุนแรง ในการที่ใช้ยาไม่ได้ผลหรือมีภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา
4.การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแพทย์จะเลือกใส่เครื่องกระตุ้นหะวใจ ในกรณีที่เป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเร็วที่ร้ายแรงซึ่งอาจเป็นสาเหตุ ของการเสียชีวิตกะทันหันได้ เข่น หัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดจังหวะบางชนิด


ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 

PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

'กล้ามเนื้ออ่อนแรง จากโรคหมอนรองกระดูก'

'กล้ามเนื้ออ่อนแรง จากโรคหมอนรองกระดูก'
คุณป้าวนิดา อายุ 65 ปี วางแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศกับลูกๆ หลานๆ แต่คุณป้ามีอาการปวดที่น่องเวลาเดินช็อปปิ้ง เดินไปได้ซักครึ่งชั่วโมงจะมีอาการหนักๆ ขาไม่ค่อยมีแรง ก้าวเดินต่อไปไม่ได้เพราะเมื่อยขามาก ต้องนั่งลงซักพัก ถึงจะเดินซื้อของต่อไปได้ คิดว่าคงไม่มีอะไร คงเป็นกล้ามเนื้ออักเสบตามปกติ ทายา นวด เดี๋ยวก็คงหายไปเอง 2-3เดือนต่อมาอาการดังกล่าว...กลับมาอีก คราวนี้เดินได้เพียง 20-30 ก้าว ก็มีอาการขาอ่อนแรง เมื่อยขามากต้องนั่งพัก ลูกสาวเห็นว่าท่าจะไม่ดี เพราะอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงของคุณแม่ชักเป็นบ่อยขึ้นๆ และคุณแม่ยังบ่นว่าปัสสาวะเริ่มผิดปกติคือเริ่มกลั้นไม่ค่อยอยู่ เวลาปวดต้องรีบวิ่งเข้าห้องน้ำ บางครั้งก็ทัน บางครั้งก็ปัสสาวะราดออกมาโดยไม่สามารถกลั้นไว้ได้ ไปพบแพทย์ทำการตรวจร่างกาย คุณหมอให้ส่งเอกซเรย์ พบว่า "กระดูกสันหลังคุณวนิดาตีบแคบไปกดทับเส้นประสาทสันหลัง อันเนื่องมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมสภาพ" ทำไมถึงเกิดได้ล่ะคะ...
สาเหตุของหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม เกิดได้จาก
1.การเสื่อมสภาพไปตามธรรมชาติ พูดง่ายๆ ก็คือ อายุมากขึ้น น้ำในหมอนรองกระดูกก็แห้งลงไป ทำให้เสียความยืดหยุ่น ทำให้หมอนรองกระดูกแตกทรุดลงไป
2.การบาดเจ็บ เช่น การลื่นหกล้ม อุบัติเหตุตกบันได หรือ อุบัติเหตุทางรถยนต์ บาดเจ็บที่สันหลังในอดีต ซึ่งส่งผลต่อมาในปัจจุบัน
3.การใช้หลังทำงานหนัก เช่น แบกของหนักต่อเนื่องซ้ำๆ กันทุกวัน การนั่งทำงานต่อเนื่องในท่าผิดลักษณะวันแล้ววันเล่า
"ทำไมถึงทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ล่ะคะ"
กระดูกสันหลังเป็นที่อยู่ของไขสันหลังและเส้นประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุม การทำงานของกล้ามเนื้อขา เมื่อถูกกดทับโดยหมอนรองกระดูกหรือกระดูกงอก (หินปูน) จะทำให้การส่งสัญญาณไฟฟ้าไปควบคุมบกพร่องไป เหมือนกับสายไฟฟ้า (เส้นประสาท) ชำรุด ทำให้ไฟฟ้าอ่อนไปไม่ถึงปลายทาง (กล้ามเนื้อ) นานวันเข้า นอกจากจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้ว ยังทำให้กล้ามเนื้อฝ่อลีบ อาจถึงขั้นเดินไม่ได้ ต้องใช้ไม้เท้าช่วยค้ำยัน บางรายเป็นหนักถึงขนาดต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลาเพราะเดินไม่ได้


ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

เผยข้อมูลสำคัญเรื่องเอดส์ก่อนหน้าประชุมเอดส์โลก


เผยข้อมูลสำคัญเรื่องเอดส์ก่อนหน้าประชุมเอดส์โลก

องค์การอนามัยโลก หรือดับเบิลยู เอชโอ เผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ก่อนหน้าการประชุมเอดส์โลกที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐ วันที่ 22-27 กรกฎาคมนี้ว่า นับจนถึงสิ้นปี 2553 ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส์ราว 34 ล้านคน โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ราว 2.7 ล้านคนในปี 2553
ตั้งแต่ปี 2544 อุบัติการณ์ของโรคเอดส์ลดลงใน 33 ประเทศ ในจำนวนนี้ 22 ประเทศอยู่ในกลุ่มแอฟริกาตอนใต้แถบซับซาฮารา ขณะที่พบผู้ติดเชื้อมากขึ้นในแถบยุโรปตะวันออก เอเชียกลาง ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ โดยเมื่อปี 2545 มีผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิตมากที่สุดที่ 2.2 ล้านคน นอกจากนี้ เมื่อเทียบระหว่างปี 2544 และ ปี 2553 ผู้ป่วยเอดส์ในยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางเสียชีวิตเพิ่มขึ้นกว่า 11 เท่า จากราว 7,800 คน เป็น 90,000 คน ส่วนเอเชียตะวันออกเพิ่มขึ้น 2 เท่า จาก 24,000 คน เป็น 56,000 คน
นับจนถึงสิ้นปี 2553 ผู้ติดเชื้อที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอถึงระดับที่จำเป็นต้องรักษาในกลุ่ม ประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางทั้งหมด 14.2 ล้านคน ได้รับยาต้านเชื้อร้อยละ 47 โดยตัวเลขล่าสุดโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาติ หรือยูเอ็นเอดส์จะประกาศในวันที่ 18 กรกฎาคม ทั้งนี้ การประชุมเอดส์โลกครั้งก่อนจัดขึ้นที่นครซานฟรานซิสโก สหรัฐ เมื่อปี 2533 ขณะนั้นรัฐบาลสหรัฐสั่งห้ามผู้ติดเชื้อเอชไอวี เดินทางเข้าประเทศ แต่ยกเลิกคำสั่งไปเมื่อปี 2551 และ 2552


ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

กรมสุขภาพจิตแนะเจอคนเร่ร่อนไม่ชัวร์มีอาการทางประสาท รีบแจ้ง 1300กรมสุขภาพจิตแนะเจอคนเร่ร่อนไม่ชัวร์มีอาการทางประสาท รีบแจ้ง 1300

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะเจอคนเร่ร่อนและอาจมีอาการทางประสาท ให้แจ้งศูนย์ประชาบดี สายด่วน 1300 เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสุขภาพจิต
นพ.ทวี ตั้งเสรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงเหตุการณ์สาวประเภทสองถูกชายเร่ร่อนชิงทรัพย์บริเวณถนนพระอาทิตย์ แล้วพลาดท่าล้มถูกรถเมล์ทับตายสยอง เมื่อเช้าวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยผู้ก่อเหตุอ้างมีอาการทางประสาท ว่า คนที่มีอาการประสาท หรือคนบ้า ที่เร่ร่อนตามท้องถนน มีจำนวนไม่มาก โดยมีอยู่ประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนผู้เร่ร่อนทั้งหมดเท่านั้น หากประชาชนพบเห็นคนเร่ร่อนแล้วไม่แน่ใจว่ามีปัญหาสุขภาพจิต หรือมีอาการทางประสาทหรือไม่ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) หรือศูนย์ประชาบดี สายด่วน 1300 เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาทำการตรวจสอบสุขภาพจิตได้ หากพบว่าเป็นคนเร่ร่อนปกติ ก็จะเข้าไปอยู่ในความดูแลของ พม.แต่หากเป็นบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต ก็จะนำตัวส่งโรงพยาบาลจิตเวชต่อไป
นพ.ทวี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ หากพบเห็นบุคคลที่มีอาการทางประสาทเร่ร่อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ประชาชนทุกคนสามารถแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือกรมการปกครอง ในพื้นที่ดังกล่าว ให้นำบุคคลที่มีอาการทางประสาทส่งสถานพยาบาลได้เช่นกัน ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551


ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ

PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

บทความที่ได้รับความนิยม

Backlinks