น้ำมันรำข้าว PG&P

น้ำมันรำข้าว PG&P
น้ำมันรำข้าว จมูกข้าว oryzanol

โบทานีก้า PG&P

โบทานีก้า PG&P
โบทานีก้า สูตรข้าวเหนืยวก่ำงอก

เอช พลัส H Plus PG&P

เอช พลัส H Plus PG&P
เอช พลัส กรดอะมิโนธรรมชาติ

ไฟรโตโปร Phyto-Pro

ไฟรโตโปร Phyto-Pro
ไฟรโตโปร คืนความแข็งแรงและความมั่นใจให้กับคุณสุภาพบุรุษ

1 ใน 8 ผู้สูงอายุสุขภาพย่ำแย่-เหงา

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

"หมอบรรลุ" เผยผู้สูงอายุไทย 1 ใน 8 คน สุขภาพแย่ 70-80% มีอาการเหงา เพราะเพื่อนเสียชีวิต แนะ สธ.จัดบริการผู้สูงอายุที่ รพ.สต. 3 เรื่องหลัก พร้อมเสนอปรับปรุงกฎหมายให้รองรับผู้สูงอายุ

1 ใน 8 ผู้สูงอายุสุขภาพย่ำแย่-เหงา

ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2555 นพ.บรรลุ ศิริพานิช อดีตประธานสภาผู้สูงอายุ ได้กล่าวระหว่างการอภิปรายเรื่อง 70 ปีไม่มีคิว การบริหารจัดการให้ผู้สูงอายุได้รับบริการที่ดี ว่า ขณะนี้ไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากร ไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุมาแล้ว 2-3 ปี โดยผู้สูงอายุ 2 ใน 3 คนจะอยู่ในชนบท และมีผู้สูงอายุสุขภาพไม่ดีประมาณ 1 ล้านคน จึงเห็นว่าสถานบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งตั้งอยู่ในชนบทและอยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุมากที่สุด ต้องให้ความสำคัญจัดบริการผู้สูงอายุ 3 เรื่องใหญ่ ประกอบด้วย 1.งานสร้างเสริมสุขภาพโดยให้ความรู้เรื่องโภชนาการ อาหารการกินให้ถูกต้อง การออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง และการสร้างสุขภาพจิต เนื่องจากผู้สูงอายุร้อยละ 70-80 จะมีอาการเหงาเพราะเพื่อนทยอยเสียชีวิตไป รพ.สต.จึงควรส่งเสริมให้ตั้งชมรมผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านหรือทุกตำบล ซึ่งจะมีผู้สูงอายุเฉลี่ย 100- 1,000 คน โดยให้ผู้สูงอายุดำเนินการกันเองเพื่อผู้สูงอายุด้วยกัน การมีชมรม สมาชิกมีการพบปะ ทำกิจกรรมร่วมกัน จะช่วยให้ผู้สูงอายุทุกคนคลายเหงาและมีสุขภาพจิตดีขึ้น ชมรมจะเป็นกุญแจดอกสำคัญนำไปสู่การดำเนินงานกับผู้สูงอายุด้านอื่นๆ

นพ.บรรลุ กล่าวอีกว่า 2.งานบริการดูแลป้องกันโรค เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และ 3.การรักษาพยาบาล เมื่อผู้สูงอายุป่วยหากได้รับบริการใกล้บ้านจะสะดวกมาก เนื่องจากร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุที่ไปพบแพทย์ เป็นผู้ไม่มีเงินและเจ้าหน้าที่ควรใช้คำพูดง่ายๆสื่อสารความเข้าใจเนื่องจากผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 16 ไม่ได้เข้าโรงเรียน

ด้าน นพ.วีระพล ธีระพันธ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า หลังจากที่โรงพยาบาลจัดบริการผู้สูงอายุ 70 ปีที่แผนกผู้ป่วยนอกโดยไม่มีคิว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 มีผู้สูงอายุใช้บริการวันละ 200 คนจากผู้ใช้บริการทั้งหมดเฉลี่ยวันละ 1,200 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาและกระดูก จากการประเมินผลพบว่าผู้สูงอายุพอใจ กลับบ้านเร็วขึ้น ผู้สูงอายุมีความคาดหวังว่าบริการที่ดีไม่ใช่แค่เร็ว แต่ต้องสะดวก เอื้อเฟื้อ เข้าใจ และให้ผู้สูงอายุพูดคุยมีสังคมด้วย

"อยากเสนอการบริการผู้สูงอายุให้แก่กระทรวงสาธารณสุขคือ ให้ดูแลผู้สูงอายุทุกมิติ การจัดบริการต้องคำนึงถึงข้อจำกัดของผู้สูงอายุ ให้กระทรวงฯ พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เตรียมผู้ให้บริการ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายให้รองรับผู้สูงอายุโดยให้ยึดถือว่าผู้สูงอายุคือผู้ที่มีบุญคุณต่อครอบครัวต่อประเทศ ดูแลผู้สูงอายุเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวเป็นปูย่าตายายจะทำให้บริการดูแลผู้สูงอายุของไทยเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบและอบอุ่นใจ" นพ.วีระพล กล่าวที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ
PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

จับตาไข้เลือดออกระบาดหลังฝนเข้ม5มาตรการลดป่วยตาย

จับตาไข้เลือดออกระบาดหลังฝนเข้ม5มาตรการลดป่วยตาย

กรมควบคุมโรค ออกโรงเตือนโรคไข้เลือดหลังหน้าฝน แนะ 5 มาตรการควบคุม หวังลดอัตราการเจ็บป่วย และเสียชีวิต

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก 5 ด้าน ดังนี้ 1.การเฝ้าระวังควบคุมโรคในทันทีที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 2.ป้องกันไม่เกิดโรคซ้ำหรือเพิ่มมากขึ้น 3.การเข้าถึงบริการรักษาต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อลดการป่วยตาย 4.การสื่อสารความเสี่ยงต้องชัดเจนและทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานให้ความสำคัญและร่วมมือ 5.การร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้ง 5 มาตรการต้องอาศัยเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน และประชาชนดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนการป่วยตายจากโรคไข้เลือดออก

นพ.พรเทพกล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ไข้เลือดออก มักพบมากหลังฝนตก ซึ่งเกิดแอ่งน้ำขังหรือน้ำขังตามภาชนะต่างๆ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ และน้ำฝนมักเป็นน้ำที่ยุงลายชอบวางไข่มากที่สุด ป้องกันโรคด้วยการปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้สนิท เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ทุก 7 วัน ปล่อยปลากินลูกน้ำ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาด ไม่เป็นที่เกาะพักและเพาะยุงลาย ปฏิบัติตาม 5 มาตรการเป็นประจำต่อเนื่องทุก 7 วัน นอกจากนี้ต้องระวังไม่ให้ยุงกัด

ทั้งนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ต้นปี 2555-เดือนก.ย. พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 38,500 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 60.27 ต่อประชากรแสนคน และมีผู้เสียชีวิต 42 รายในรอบสัปดาห์ ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มถึง 5 ราย จากจ.พิษณุโลก นคร ปฐม สมุทรปราการ สุรินทร์ และแพร่ จังหวัดละ 1 ราย เมื่อแยกเป็นรายภาคที่มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ ภาคกลาง 14,505 ราย รองลงมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10,990 ราย ภาคใต้ 6,761 ราย และภาคเหนือ 6,244 ราย ตามลำดับ แต่เมื่อคิดจากอัตราป่วยจะพบว่าภาคใต้มีอัตราป่วยมากที่สุด คือ 76.03 ต่อประชากรแสนคน และตลอดปี 2554 ที่ผ่านมา ทั่วประเทศมีผู้ป่วยจำนวน 65,971 ราย เสียชีวิต จำนวน 59 ราย
ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด
PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

สธ.สั่งเปิดวอร์รูมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใกล้ชิด 24 ชม.

รมช.กระทรวงสาธารณสุข เปิดวอร์รูมเพื่อติดตามเฝ้าระวัง ให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง จัดการเตรียมความพร้อม 9 มาตรการ 
นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นายวิทยา บุรณศิริ รมว.กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการเปิดวอร์รูมเพื่อติดตามเฝ้าระวัง และประสานการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดเตรียมความพร้อม 9 มาตรการ ทั้งเรื่องการป้องกันสถานพยาบาล การสำรองเวชภัณฑ์ ยา ยานพาหนะ การรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล แผนการฟื้นฟูสุขภาพจิตและสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลด การป้องกันควบคุมโรคที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง
นพ.สุรวิทย์ กล่าวอีกว่า ใน เรื่องของสภาพจิตใจประชาชนในภาวะ น้ำท่วมนั้น ต้องยอมรับว่าจากประสบการณ์ ที่ผ่านมาในปีที่แล้ว ทำให้เรามีความ กังวลใจพอสมควร โดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จาก โรงพยาบาลต่างๆ และจากกรมสุขภาพจิตไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัย อย่างเต็มที่ ทั้งที่ จ.สุโขทัย และ 6 อำเภอใน จ.พระนครศรีอยุธยา รวมกว่า 10 ทีม ดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล ผู้เจ็บป่วย การให้กำลังใจ ให้ความมั่นใจ ตลอดจนมอบเวชภัณฑ์ยา เพื่อดูแลประชาชน ให้ดีที่สุด
ผลการออกหน่วยแพทย์ที่ผ่านมา พบผู้เจ็บป่วยแล้ว 1,500 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด ปวดเมื่อยจากการขนย้ายสิ่งของ และพบผู้ประสบภัยมีความเครียดประมาณ 20 ราย แต่ไม่รุนแรง อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่แล้ว โดยได้จัดส่งยาชุดช่วยเหลือน้ำท่วมไปให้ จ.สุโขทัย แล้วจำนวน 7,000 ชุด


ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า
PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

งานวิจัยใหม่ ชี้ 'โอเมก้า-3' ไม่ลดเสี่ยงหัวใจวาย

ทีมแพทย์จากกรีซที่นำโดยนายแพทย์อีแวนเจลอส ริซอส เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับ "โอเมก้า-3" หรือ กรดไขมัน โพลีอันแซททูเรท ในวารสารสมาคมแพทยศาสตร์อเมริกัน ฉบับประจำเดือนกันยายนนี้ระบุว่า โอเมก้า-3 ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพของหัวใจแข็งแรงมากขึ้นแต่อย่างใด นอกจากนั้น ยังไม่มีผลในการลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอุดตันเฉียบพลัน (สโตรก), การเกิดหัวใจวาย หรือการเสียชีวิตจากอาการของโรคหัวใจต่างๆ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

งานวิจัยใหม่ ชี้ 'โอเมก้า-3' ไม่ลดเสี่ยงหัวใจวาย

ทั้งนี้ นายแพทย์ริซอสเปิดเผยว่า ได้เข้าไปตรวจสอบติดตามอาการของผู้ป่วยเกือบ 70,000 รายในโรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยอิโอนนิน่า ในกรีซ พบว่า บรรดาผู้ป่วยซึ่งได้รับโอเมก้า-3 นั้น ไม่ได้แสดงถึงการลดลงของการเสียชีวิตหรือการล้มป่วยด้วยอาการโรคหัวใจต่างๆ ลงในเชิงสถิติแต่อย่างใด ทำให้เกิดความกังขาว่าไม่ควรมีการใช้โอเมก้า-3 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจอีกต่อไป

ทีมวิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลการศึกษามากกว่า 20 ครั้งที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ป่วยที่สุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างรวม 68,680 คน พบว่า ในจำนวนดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต 7,044 คน, เสียชีวิตจากอาการเส้นเลือดหัวใจอุดตัน 3,993 คน, ตายเฉียบพลัน 1,150 คน, ตายด้วยอาการหัวใจวาย 1,837 คน และมีผู้ป่วยด้วยอาการสโตรก 1,490 คน

เมื่อนำตัวเลขดังกล่าวมาวิเคราะห์พบว่าไม่มีนัยสำคัญในเชิงสถิติที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับอาหารเสริมประเภทโอเมก้า-3 จะสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคเหล่านี้แต่อย่างใดที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน
PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

บทความที่ได้รับความนิยม

Backlinks