น้ำมันรำข้าว PG&P

น้ำมันรำข้าว PG&P
น้ำมันรำข้าว จมูกข้าว oryzanol

โบทานีก้า PG&P

โบทานีก้า PG&P
โบทานีก้า สูตรข้าวเหนืยวก่ำงอก

เอช พลัส H Plus PG&P

เอช พลัส H Plus PG&P
เอช พลัส กรดอะมิโนธรรมชาติ

ไฟรโตโปร Phyto-Pro

ไฟรโตโปร Phyto-Pro
ไฟรโตโปร คืนความแข็งแรงและความมั่นใจให้กับคุณสุภาพบุรุษ

โครเมียม อะมิโน แอซิต คีเลต (60 เม็ด, 11.64 กรัม) pg&p Thai

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555

ยี่ห้อ: พีจีแอนด์พี เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์
รหัสสินค้า: โครเมียม อะมิโน แอซิต คีเลต (60 เม็ด, 11.64 กรัม)
คะแนนสะสม: 0
มีสินค้า: ในสต็อค

 โครเมียม อะมิโน แอซิต คีเลต (60 เม็ด, 11.64 กรัม) (300 PV)โครเมียม อะมิโน แอซิต คีเลต
โครเมียม ( Chromium )
       โครเมียม เป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย มีผลต่อการเจริญเติบโต และการมีสุขภาพที่ดี มีความจำเป็นต่อขบวนการแตกตัวของโมเลกุลโปรตรีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ซึ่งโครเมียมได้รับความนิยมสูงมากในคนอเมริกา ร่างกายมนุษย์ต้องการโครเมียม ในปริมาณ 50 - 200 ไมโครกรัมต่อวัน
โครเมียมช่วยรักษาปริมาณน้ำตาลในร่างกายให้คงที่ จากการวิจัยพบว่า โครเมียม เป็นส่วนประกอบของสารที่เรียกว่า GTF ( Glucose Tolerance Factor ) โดยจะทำงานร่วมกับ ไนอาซิน และกรดอะมิโน อีกหลายชนิด ในขบวนการที่ช่วยรักษาปริมาณน้ำตาลในร่างกายให้คงที่ นอกจากนี้โครเมียมยังมีบทบาทในการเพิ่ม HDL หรือคอเลสเตอรอลชนิดดี และลดระดับ LDL คอเลสเตอรอลที่ไม่ดีด้วย โครเมียมกระตุ้นการทำงานของเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสให้เป็นพลังงานและขบวนการสังเคราะห์กรดไขมัน และคอเลสเตอรอล จึงดูเหมือนว่าโครเมียมจะเพิ่มประสิทธิภาพของอินซูลินและการจัดการกับน้ำตาลกลูโคลสป้องกันการเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปหรือสูงเกินไป
จากการศึกษาพบว่า โครเมียม มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงปริมาณของไขมันในร่างกาย โดยพบว่า โครเมียมอาจจะลดปริมาณไขมัน และกระตุ้นการสร้างมวลกล้ามเนื้อ โดยทดลองให้โครเมียม ขนาด 400 ไมโครกรัมต่อวันกับอาสาสมัครเป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่ามีการลดลงของปริมาณไขมันและน้ำหนักในร่างกาย
โครเมียมช่วยอะไร ?
จากหนังสือ "Clinical Nutrition a Functional Approach" ของ The Institute for Functional Medicine ตีพิมพ์ปี 1999 หน้า 161 - 163 ได้กล่าวถึงประโยชน์ของโครเมียมที่ได้รวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ไว้ว่า "โครเมียมช่วยการทำงานของอินซูลินอย่างมาก โครเมียมเพิ่มประสิทธิภาพของอินซูลิน และการจัดการกับน้ำตาลกลูโคส ป้องกันการเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปหรือสูงเกินไป ดังนั้นจึงมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ป่วยเบาหวาน ช่วยให้การเผาผลาญไขมันดีขึ้น ช่วยเพิ่มไขมัน HDL และช่วยลดไขมันไตรกลีเชอร์ไรด์และ LDL ช่วยเพิ่มระบบภูมิต้านทาน ( เนื่องจากไปลดจำนวน Cortisol และเพิ่ม Immunoglobulin ) และช่วยลดความอ้วนได้ในบางคน"
การลดน้ำหนัก โครเมียม ที่แสดงผลในเรื่องนี้คือ มันไปช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันในร่างกาย และไปเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ มีการศึกษาเมื่อปี 1998 โดยมีอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 122 คนที่เป็นสมาชิกของเฮลท์คลับต่าง ๆ ในเทกซัส ได้รับโครเมียม จำนวน 400 ไมโครกรัมต่อวัน หรือยาหลอกเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน คนที่ได้รับโครเมียม มีไขมันในร่างกายลดลง 6 ปอนด์ ( 2.7 กิโลกรัม ) ขณะที่คนที่ได้รับยาหลอกลดลงเพียง 3 ปอนด์ ( 1.3 กิโลกรัม ) แหล่งที่พบโครเมียมที่ดีที่สุด คือ ในยีสต์ ( Brewer's Yeast ) นอกจากนั้นก็ยังพบใน เมล็ดธัญพืช และซีเรียล ซึ่งโดยปกติโครเมียมมักจะถูกทำลายไปในระหว่างกระบวนการผลิตเสมอ ทำให้อาหารที่พวกเราบริโภคขาดโครเมียมไป
ใคร? เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะขาดโครเมียม
พบว่า คนในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย นักกีฬา และหญิงมีครภ์ เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการขาด โครเมียม มากที่สุด หากร่างกายขาดโครเมียมจะเกิดอะไรขึ้น?
เมื่อร่างกายขาดโครเมียม จะมีอาการต่อไปนี้ คือ อ้วนง่าย ตัวบวม ๆ ฉุ ๆ อ่อนเพลีย มีน้ำตาลรั่วออกมาในปัสสาวะ เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ฯลฯ
คนทั่วไป ควรได้รับโครเมียมวันละเท่าไหร่?
ปกติคนทั่วไปควรได้รับโครเมียมปริมาณที่แนะนำโดยแพทย์ทั่วไป คือ 200 ไมโครกรัมต่อวัน ( ขนาดที่ อ.ย. อเมริกัน US FDA ได้แนะนำไว้คือ 50 - 200 ไมโครกรัมต่อวัน )
วิธีการรับประทาน : วันละ 1 เม็ด พร้อมมื้ออาหาร
 ปริมาณ 60 เม็ด ราคา 800 บาท
The chromium amino acid chelate.
Chromium (Chromium).

       
Chromium is an essential mineral for the body. Effect on growth. And good health. Is necessary for the movement of molecules pro's fat and carbohydrates.Chromium which has been very popular in America. Chromium in the human body needs 50 to 200 micrograms per day.
Chromium helps to maintain a constant amount of sugar in the body. Research indicates that chromium is a component of a substance called GTF (Glucose Tolerance Factor) and will work with niacin and amino acids, many of the processes that maintain a constant amount of sugar in the body. The chromium also plays a role in increasing HDL or good cholesterol and lowering LDL cholesterol is not good. Chrome activation of enzymes involved in the movement of glucose into energy and fatty acid synthesis. And cholesterol. It seems that chromium increases the effectiveness of insulin and glucose management with a closed loop to prevent the blood sugar is too low or too high.
The study found that chromium plays a role in changing the amount of body fat was found that chromium may reduce the amount of fat. And stimulate muscle mass. The sample size of 400 micrograms of chromium per day to volunteer for a period of 3 months showed a decrease in body fat and weight.
What makes Chromium?
From the book "Clinical Nutrition a Functional Approach" published by The Institute for Functional Medicine, 1999, pages 161 to 163 to the chromium of the research were collected as the "Chromium helps insulin to work more. Chromium increases the effectiveness of insulin. And handling of glucose. Prevent blood sugar is too low or too high. Therefore, it is particularly useful for diabetic patients.Helps to burn fat better. Increases HDL cholesterol and lowers cholesterol and LDL proves beneficial Cherry chloride enhances the immune system (due to the amount of Cortisol and Immunoglobulin) and help reduce obesity in some people ".
Weight loss results in this regard is that chrome. It accelerates the metabolism of fat in the body. And to increase muscle mass. In 1998 a study on 122 healthy volunteers who are members of the health club in Texas to receive 400 micrograms of chromium per day. Or placebo for a period of three consecutive months who received chromium. The body fat dropped 6 pounds (2.7 kg) while receiving placebo decreased only 3 pounds (1.3 kilograms) at the chrome is the best in yeast (Brewer's Yeast) It is also found in the seeds. grains and cereals, which are usually chromium was destroyed in the process of producing it. The food we consume to chromium deficiency.
Who? Is vulnerable to a lack of chromium.
Found that in elderly patients and female athletes with the Samaram. The group was most vulnerable to the lack of chromium is chromium deficient body, what happens?
When the body is chrome. The following symptoms are very fat and flabby and the swelling, fatigue, sugar in urine leakage. Risk of diabetes. I have high blood cholesterol.
People should be much chromium a day?
Chromium is a common man should be the recommended dose is 200 micrograms per day by general practitioners (and the FDA has recommended that Americans US FDA is 50 to 200 micrograms per day).
How to eat: 1 tablet daily with meals.

 
60 tablets of 800 baht THAI
 website http:www.pgpthai.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

Backlinks